Tuse I.F. arbejder mod målet

af | 10 november 2023 | Overgang fra ungdom til senior træner

I Tuse er der godt og vel 1000 mennesker og i Tuse I.F. er der 1000 fodboldspillere.

På parkeringspladsen foran Tuse IF’s anlæg holder mange biler parkeret, da en del af klubbens medlemmer kommer langvejs fra. Området er præget af en masse mindre byer, så vil man spille fodbold kræver det biltransport. Tuse ligger næsten som en forstad til Holbæk, og har derfor også nogle spillere, som kommer fra Holbæk. Efter parkeringspladsen bliver man næsten stoppet af en mini minibane med to mål og bande rundt omkring. Har et barn en bold med, kan det ikke lade være med at prøve banen. Går man lidt videre, mens der bliver trænet på kunstgræsbanen til venstre kigger man ind i en lille overdækket multihal, som er god at have, når det regner. På den anden side af klubhuset er der to fodtennisbaner foran endnu en kunstgræsbane.

Her er en klub, som vil børnene det godt, fornemmer man. Men det som faldt undertegnede i øjnene var, at Tuse I.F. deltog med hele 5 U17-hold i Verona Cup samt yderligere 5 ungdomshold. I alt var de152 spillere og 20 ledere med på turen, fortæller træner og leder af U14 – 18 piger Christian Sloth. Ungdomsformanden Claus Olsen, som har været med i klubbens ungdomsarbejde i 10 år, fortæller, at man har været med i Verona Cup to gange før med ungdomsholdene, mens børneholdene fra U10 til U13 hvert år kommer på tur i Danmark. I forbindelse med en børne- og ungdomsplan for klubben, som blev lavet i 2018 blev det vedtaget, at alle hold fra U10 og ældre skulle på tur sammen én gang om året. Dette for at være med til at alle får oplevelser på tur samt at øge kendskabet holdene imellem.

Stor udvikling de sidste 10 år

Klubben har mange spillere nu, men for bare 10 år siden havde man kun halvt så mange medlemmer. Til gengæld var 1.-holdet rykket op fra Sjællandsserien til et niveau højere end, hvor man spiller nu. Claus slår fast, at vil man have succes i ungdomsafdelingen, starter det i børneafdelingen. Klubben har en politik, der siger, at det er børnene, der er i centrum – ikke resultaterne. Man skal tænke på det hele menneske, og der skal være plads til alle, som har lyst til at være sammen med vennerne om at spille fodbold. Man har sågar oprettet et hold kaldet ”Team Stjernemix” for 5 – 12-årige med særlige behov, hvor trænerne har en faglig pædagogisk uddannelse, som kan støtte børnene i legen med bolden.

Tuse I.F. var Årets børneklub på Sjælland i 2014.
Tuse I.F. var Årets børneklub på Sjælland i 2014

Tuse I.F. har på deres hjemmeside deltalieret beskrevet, hvad det er man vil og, hvad man gør. I modsætning til, hvad man ser mange andre steder, skal klubbens mål realisere sig i den daglige træning. Og det sker kun ved, at Claus og Christian samt andre ledere er i næsten daglig kontakt med trænerne, så man kan tage samtalerne og problemerne i opløbet. Den træner, som har valgt sit lukkede førstehold, har det langt lettere, end den træner, som skal kunne rumme sine spilleres forskelligheder. Og Tuse har meldt klart ud, at de er en klub for bredden/alle. Helt konkret er kontingentet sat så lavt, at penge ikke skulle kunne være nogen hindring for nogen familier.

Børneholdene er forudsætningen for ungdomsholdene beståen, men ungdomsholdene er også forudsætningen for børneholdenes beståen, idet det er derfra mange af trænerne skal findes. Det lykkes fint at finde trænere blandt de unge fortæller Claus Olsen. Til det sidste trænerkursus stod de unge i kø, så der ikke var plads til alle.

Tuse I.F. finder den vej, der passer til dem

Tuse IF er ikke officiel samarbejdsklub med nogen Superligaklubber eller har fået stempler fra idrætsorganisationer i forhold til at arbejde med børn og unge. Mange har henvendt sig til klubben, og tidligere har de også prøvet at være samarbejdsklub med en af de store superligaklubber, men det duede ikke for Tuse IF. De er åbne over for omgivelserne og lytter til, hvad der sker rundt omkring, men de har fundet ud af, at de fungerer bedst ved at gøre det på deres egen måde uden at skulle passe ind i nogle firkantede kasser, som er defineret af andre udefra.

At nogle ungdomsspillere kan være tiltrukket af at afprøve deres talent i større klubber – typisk i Holbæk – er noget, spillerne skal have lov til, siger Claus Olsen, hvis sønner har prøvet det, men er vendt tilbage til Tuse. Spørgsmålet er, om man ønsker dem held og lykke og fortæller dem, at de altid er velkommen hjem, eller man tager afstand fra deres beslutning om at forlade barndomsklubben.

Tuse I.F. arbejder mod målet både på og uden for banen.
Tuse I.F. arbejder mod målet både på og uden for banen

Fodboldtilbud på alle årgange

På Vestsjælland er der langt mellem klubberne og ret få U17 og U19-hold. Det giver store afstande til udekampene, og når man skal tilmelde hold til turneringen, er man varsom med at tilmelde sig i en for lav række, hvor risikoen for at hold trækker sig er for stor. Kampene er trods alt vigtige for de unge. Ellers bliver det ligegyldigt.

Hidtil har det været sådan, at når pigespillerne havde spillet ungdomsfodbold nogle få år, forsvandt de bare, men nu er man i gang med at få gjort overgangen til senior mere naturlig. I dag er der 250 pige-/kvindespillere i U8, U10, U12, U14, U16 og Dame senior, og efter sommerferien forventer klubben også at kunne tilbyde U18 pigefodbold for første gang.

I de ældste ungdomsårgange har man oprettet et ungeråd bestående af nogle spillere fra U15 til U19, som mødes med ledelsen, hvor spillerne får mulighed for at fortælle om deres oplevelser i hverdagen. På den måde får klubben en mulighed for at ændre nogle ting, som de måske ellers ikke ville få viden om, mens spillerne føler sig mere værdsat i en klub.

Den svære overgang til den voksne verden

Klubben er meget klar over problematikken ved overgang fra ungdomsfodbold, hvor man altid har været sammen med jævnaldrende til at blive en uhomogen gruppe med måske op til 15 års forskel og med vidt forskellige interesser og prioriteringer i livet. Når man er 19 år, er det jo ikke bare i sporten, der sker et stort skifte. Mange begynder jo også på et job eller en uddannelse, hvor de gamle venskaber bliver brudt op, og man må tilpasse sig nye mennesker, som er ældre end en selv eller kommer fra en helt anden kultur. Tuse har ansat en transitionstræner, som skal prøve at tage hold om de nye udfordringer på fodboldbanen. Den store medlemsfremgang de senere år giver jo også hele tiden nye udfordringer. Er der kun få U19-spillere, som rykker op, må de bare tilpasse sig, men kommer der mange, kan der blive rykket om på nogle tidligere indgroede vaner i hele seniorafdelingen. Det er Tuse IF også godt klar over, at de skal arbejde med de kommende år, hvor store årgange er på vej.

Voksne ildsjæle er en uundværlig forudsætning

Kontingentet er lavt, men der er mange til at betale kontingent, og trænerne får kun et mindre beløb for deres arbejde, men der skal bruges mange trænere. De mange medlemmer fordrer mere plads til bolde og tøj, så man har brug for en udbygning af klubhuset. Holbæk Kommune har afsat et beløb dertil, hvis klubben selv kan skaffe nogle hundred tusind. Og det skal nok kunne lade sig gøre, siger Claus. Man sparer også en hel del penge ved at hjemtage kommunens arbejde med banerne og får så det afsatte beløb udbetalt. Formanden har så påtaget sig at slå græsset på banerne. Tuse I.F.’s Cup giver nok også et beløb.  Bygning af et større klubhus forventes at blive sat i gang i 2024.

Tuse I.F. ser ud til at have nogle ildsjæle, som vil noget med klubben for børnene og de unges skyld. Man har fået engageret en masse mennesker, hvilket også er nødvendigt med så mange aktiviteter. Man lægger stor vægt på, at alle kender alle og at alle er med i et fællesskab trods forskelligheder. Klubben har oven i købet investeret 18.000 kr. i en stor maskot, som børnene tager med til stævner. At spille på lukkede hold, som man efterhånden ser i mange klubber, passer ikke ind i Tuse IF´s kultur.

SPORTIGAN I HURUP OG THISTEDSportConcept InternationalSkaerbaekcentretdbuBusture og sportsrejser i Danmark & resten af Europateamsports.comLæs mere om Formthotics påBoldtour og EventVerona CupWinther Sport og Fritid.