DTU’s historie

DTU er en upolitisk interesseorganisation og både en faglig forening og en fagforening. I 1979 blev der startet en europæisk trænerforening.
Gennem DTU – dengang DFTS – var Danmark blandt de få lande, som oprettede den europæiske trænerforening UEFT (Union Europäischer Fussball Trainer). I dag har unionen 48 medlemmer og ændrede i 2008 navnet til AEFCA.

 

Samarbejde mellem klubber vinder frem i hele landet

DTU blev oprettet d. 31. marts 1957

og er verdens ældste trænerforening. Trænerforeningen blev oprettet af nogle fodboldentusiaster. De havde ofte mødtes, og en dag opstod ideen om at starte en forening, hvor man kunne mødes til inspiration og udvikling. Det blev starten på det, vi i dag kender som træf. Disse blev efterhånden så godt kendte, at det var nødvendigt at oprette lokalafdelinger.
Dette selvfølgelig af hensyn til afstanden. Det må siges at have været en rigtig god idé på et tidspunkt, hvor den fysiske tilstedeværelse spillede en anden rolle end i dag.

Samarbejde mellem klubber vinder frem i hele landet

Der blev oprettet tre lokalafdelinger

Jyllandsafdelingen, Fynsafdelingen og Østafdelingen med selvstændige bestyrelser, regnskab og generalforsamling.
Senere kom der også en afdeling for Bornholm. Én gang om året mødtes de delegerede fra afdelingerne til foreningens øverste organ: Delegeretmødet.

Idéen og tanken fra den gang for mere end 60 år siden lever stadig, og DTU vil til stadighed opfordre alle trænere til at søge derhen, hvor man på møder, træf og seminarer lader sig inspirere ved personligt møde med andre trænere.
Foreningen nåede på et tidspunkt op på at have ca. 1500 medlemmer lige fra landstræneren til lilleputtræneren. En dejlig blanding, som ofte gav anledning til gode debatter.

Lige fra foreningen blev oprettet i 1957 har man haft et fagblad, som i starten blev udsendt 4 gange om året og senere voksede til 6 gange om året. Bladet ”Fodboldtræning” – senere ændret til ”Træning” – er Danmarks eneste fodboldfaglige blad.
Der var i starten mange bidragydere med artikler og ideer til bladet, og man så bladet som en mulighed for at promovere sig selv. Senere drejede bladet over i retning af, at bladet var bestyrelsens vej ud til medlemmerne. Til dette arbejde har bladet haft mange engagerede og fodboldkyndige journalister ansat.

 

Mange trænere havde vænnet sig til, at hver anden måned lå ”Træning” i postkassen

men i 2012 måtte vi som mange andre foreninger gå fra papirblade til elektroniske blade, hvilket sparede foreningen for mange penge
til trykning og udbringning af bladene. Men denne overgang betød også et stort frafald blandt især de lidt ældre medlemmer. Men det var en økonomisk nødvendighed.

 

 

DTU oprettede tidligt en juridisk afdeling med egen bestyrelse

Formålet var at hjælpe trænere, når de kom i konflikt med deres klubber. Tidligere vandt vi for vore trænere nogle spektakulære sager, hvilket måske fik klubberne til at undgå sager og finde en mindelig løsning med deres trænere frem for en retssag. I dag har vi meget få sager, som klares af en enkelt person uden hjælp fra en juridisk ekspert.
Trænerne i de øverste rækker indgår kontrakter, som er godkendt af jurister, så vi har mest sager om omkostningsdækning i dag.

I 2008 blev de fire lokalafdelinger nedlagt og erstattet af én bestyrelse, hvilket svarer til den tidligere hovedbestyrelse. På denne måde bliver pengene fra kontingentet og fra sponsorerne brugt på en langt mere effektiv måde.

Samme år fik den europæiske træner forening navnet AEFCA, hvortil vi betaler et årligt kontingent. AEFCA arrangerer hvert år et tredages symposium, hvor langt de fleste medlemslande deltager.
Indkvarteringsmæssigt er det af høj kvalitet, hvilket afholder nogle lande fra at byde ind med afholdelse af et symposium. Det faglige niveau er nogle gange af for lav kvalitet!
Når det er muligt på seminaret, forsøger vi at holde et uformelt nordisk møde, og der udtrykkes altid ønsker om et nærmere nordisk samarbejde. Men snakken er aldrig blevet til handling.

Via vores medlemskab af AEFCA får vi også invitation til den årlige tyske trænerkongres med over 1000 deltagere heraf normalt ca. 50 uden for Tyskland. Det er til gengæld altid af meget høj kvalitet.

 

Først var det et papirblad, så var det et elektronisk blad,

som samlede nyheder fra de sidste to måneder. I dag har vi intet blad, men vi har en hjemmeside, hvor artiklerne bliver lagt op, kort tid efter de er skrevet. Vi kan og ønsker ikke at bringe dagsaktuelle nyheder, men vi bringer som hovedregel en artikel hver uge. For mange trænere er artiklerne ikke det væsentligste. Det er derimod vores øvelsessamling, hvor øvelserne er inddelt i øvelser for voksne, unge og børn.

Det er ikke en masse enkeltstående øvelser, men en masse serier af øvelser, hvor der er progression i øvelserne
til et tema fra det lette til det sværere. Hver måned bliver der lagt en ny øvelsesrække ind i samlingen. Så der er i dag et kæmpe udvalg.

Til at vedligeholde og udvikle vores hjemmeside har vi i dag et samarbejde med en webmaster, mens arbejdet med at lægge de mange artikler op på hjemmesiden er en opgave i bestyrelsen.

dbuLæs mere om Formthotics påSkaerbaekcentretBoldtour og Eventteamsports.comBusture og sportsrejser i Danmark & resten af EuropaSPORTIGAN I HURUP OG THISTEDVerona CupWinther Sport og Fritid.SportConcept International