Børneudviklingstræner i Slagelse B og I

af | 19 marts 2021 | Artikler

I de senere år er antallet af børn, som spiller fodbold faldet ret markant i Danmark. Under målsætningen ”Dansk børnefodbold skal være den bedste i verden” har DBU her i februar afsendt 6 ”lokomotiver”, som skal vende udviklingen. For at få et bredere perspektiv på børns muligheder og begrænsninger har man også fået indspark fra verdenen uden for DBU. De seks lokomotiver er:

  • Flere C-licens trænere.
  • Flere børneudviklingstrænere.
  • Kvalitetssikring.
  • Opdatering af ATK dvs. aldersrelateret træning.
  • Samarbejde med skoler og SFO.
  • Fodboldfestivals.

Undertegnede kunne måske også godt tænke sig, at man havde fokus på at give børnene nogle værdier, som rækker ud over at spille fodbold. Trænerne er sammen med børnene i flere timer om ugen og for børnetrænernes vedkommende er man meget tæt på dem i en situation, hvor børnene er engagerede og derfor meget lærevillige og påvirkelige. Man kunne have planer om at gøre børnene mere robuste til at klare sig, at få dem til at se på muligheder i stedet for begrænsninger, at turde tage et ansvar for andre, at turde tro på egne evner m.m.  Det kunne måske få forældrene til at se, at fodboldklubberne bidrager med opdragelse/dannelse, som kommer børnene til gode, når de skal videre i uddannelse og erhverv.

Per Venzel børneudviklingstræner i Slagelse B og I

I sommeren 2020 ansatte man Per Venzel som børneudviklingstræner i Slagelse B og I. Klubben betragter sig som et naturligt centrum i det store vestsjællandske område helt fra Kalundborg i nord til tæt på Næstved i syd. Klubben vil derfor gerne tage et medansvar for, at de i samarbejde med andre klubber på Vestsjælland vil være i stand til at rekruttere flere spillere samt fastholde dem i længere tid i fodboldmiljøet.

 Forsøget med F.C. Vestsjælland resulterede i et besøg i superligaen, men efter nedrykning derfra måtte man erkende, at der ikke var kapital til projektet, så Slagelse B og I har i dag fundet sit niveau i 2. div., men faciliteterne med flot stadion og fine forhold som bl.a. to kunststofbaner har ingen kunnet tage fra dem.

Per Venzel må være det perfekte eksempel på en børneudviklingstræner, som DBU ønsker sig. Han har gennem 10 år været instruktør på DBU’s børnekurser (C-kurserne). Det får så klubbens egne trænere gavn af, men også samarbejdsklubberne på Vestsjælland, idet de gratis kan få deres trænere med på C-kurser. Per har klart børnene i centrum. Er der børn i samarbejdsklubberne, som gerne vil afprøve sig i en lidt større klub som Slagelse B og I, skal de have chancen via en prøvetræning.

Klubben tager også ansvar for, at de børn, som måske ikke har viljen/evnerne til elitefodbold, som der åbnes op for i U13 og opefter, bliver fastholdt inden for fodboldmiljøet ved at den enkelte dreng hjælpes tilbage eller bliver introduceret til en klub, hvor ”mål og midler passer bedre sammen”. Et overordnet mål er: ”Så mange som muligt så længe som muligt”. Så i uddannelsen inden for fodboldverden ligger også kærligheden til fodbolden.

Per Venzel - børneudviklingstræner i Slagelse B&I
Per Venzel – børneudviklingstræner i Slagelse B&I

Samarbejdsaftale med F.C. Midtjylland

Omvendt hvis nogle af Slagelses spillere vil afprøve sig på et højere niveau, har man en samarbejdsaftale med F.C. Midtjylland, så de spillere, der har evnerne og viljen får en mulighed for at blive bedømt på dette niveau. Klubbens målsætning er, at den enkelte spiller skal have den bedste mulighed for at få forløst sit potentiale, hvad enten det er i egen klub eller i en klub på højere niveau.

Vestsjælland er et område, hvor procentuelt færre børn går til fodbold generelt end i hele landet, så Per føler sig medansvarlig for at samarbejde om at kunne give endnu flere børn et kvalificeret tilbud om at spille fodbold.

Per Venzel er ansat på halv tid som børneudviklingstræner med det overordnede ansvar for børnene op til og med U12. For de tre ældste børneårgange, som træner samtidig mandag, onsdag og fredag, har han også det daglige ansvar med blandt andet planlægning af den daglige træning. Han skal sikre den røde tråd i børnenes fodboldudvikling, han har ansvaret for træningsstrukturen og – planlægningen, han skal sparre med trænerne og holde faste udviklingsmøder med trænerne og deltager også i de spillersamtaler, der er programsat hen over året. Supervision af yngre trænere er også en del af hans arbejde.  

Både Team Denmark, folkeskoler og børnehaver

Derudover står han som hovedansvarlig for morgentræningen sammen med 3 andre trænere tirsdag og torsdag kl. 7.00 – 9.00 med ca. 50 børn med fokus på tekniske færdigheder og ”min vej træning”. Morgentræning er for både ungdomsuddannelsens og folkeskolens klasser (på Nymarkskolen), der har valgt Team Denmark vejen.

Klubbens samarbejde med 10 skoler og 15 børnehaver om bold og leg hører også under Pers arbejde.

Det har næppe været vanskeligt for Per, som har A-licenseksamen som faglig baggrund, og bestyrelsen at finde hinanden i skiftet til jobbet som ansvarshavende for børnetræningen, for ca. halvdelen at sit mere end 30-årige trænerliv har han været i Slagelse trods sin bopæl i Korsør mest som ungdomstræner. Selv de to sønner spiller fodbold på Slagelses 2. div. hold. Ikke nok med det. De har også begge læst idræt på SDU i Odense, så her er et eksempel på en fodbold-virus, som har spredt smitten videre.

Pers liv i og med fodbold

Et ophold på Trænerskolen i Aalborg var nok med til at bane vejen for Per Venzel til en langvarig karriere som træner, mens det civile arbejde ved militæret har det tilfælles med fodbold, at man skal optræne egne færdigheder til brug i et fællesskab for at opnå resultater.

Per spillede selv fodbold i Korsør, var træner 5 år i Skælskør og 5 år i B73, men nåede også at være U19-træner i Korsør under det nye navn F.C. Storebælt. Her så han, hvor vigtigt det er at forventningsafstemme med spillerne. Kort sagt: Hvor seriøse er vi enige om at være? Per oplevede, at enighed om retningslinjer gav flere spillere. Det er nok typisk for U19-spillere. De har så mange ting, de skal nå, så er det useriøst, vælger de noget andet, er det meget ambitiøst, giver de op, men har man fælles retningslinjer, planlægger man sig ud fra dem. Sammenligner man DBU’s ovennævnte 6 ”lokomotiver” for fremtidens børnetræning med det arbejde, som finder sted i Slagelse B og I hos Per Venzel, må klubben da være tæt på det, som DBU gerne vil have, at alle klubber skal arbejde hen imod.

Læs mere om Formthotics påSPORTIGAN I HURUP OG THISTEDteamsports.comWinther Sport og Fritid.SportConcept InternationalBoldtour og EventBusture og sportsrejser i Danmark & resten af EuropaSkaerbaekcentretVerona Cupdbu