Ørslev GIF Årets Børneklub på Sjælland 2022

af | 17 februar 2023 | Artikler

4 km. uden for Vordingborg ligger den lille by Ørslev, hvor skolen for kort tid siden var i risiko for at lukke helt, men den har stadig lov til at bevare byens børn til og med 6. klasse, inden de fortsætter deres skolegang i Vordingborg. Frygten var så også at dagligvarebutikken ville lukke og børnene efter 6. klasse ville søge mod Vordingborg for at spille fodbold. Sådan er det sket mange steder.

I Ørslev GIF er der sket det modsatte. Nemlig at antallet af børnespillere dvs. spillere under 12 år er vokset fra 65 til 140 altså mere end fordoblet de sidste par år. Noget af denne vækst skyldes nok coronaen, siger Ungdomsformanden, Jan Hirsvang, idet børnene simpelt hen havde et kæmpe behov for at komme ud og bevæge sig i den frie luft. I stedet for frygten for at børnene tog til Vordingborg, er der sket en jævn tilgang den modsatte vej.

Ørslev GIF skaber liv og optimisme i byen

Jan Hirsvang kom for nogle år siden fra Værløse, hvor han var træner for sin ene søns hold, og der oplevede han en hårdere kamp mellem naboklubberne om at ”fiske” medlemmerne fra andre klubber. På Sydsjælland er der længere mellem klubberne med deraf følgende længere transport. Tværtimod samarbejder de 10 – 12 klubber i kommunen, fortæller Jan, om at arrangere stævner, så man kan undgå de lange transportafstande. Sammenlignet med Værløse er der også i Ørslev en anden folkelig opbakning om aktiviteterne i byen. Hvis man vil noget, må man gøre det selv, kan devisen være, og man værner om de tilbud og goder, der er i byen, ellers uddør den!!

Jan er vidende om, at ca. 80% af Ørslevs beboere på den ene eller anden måde er involveret i klubben, som ud over klubhus med banerne også har en halv hal, og ud over fodbold tilbydes der badminton og petanque. Men mindst lige så vigtigt er det, at de voksne, ud over at dyrke idræt selv, er meget villige til at hjælpe med, så børnene får gode oplevelser i klubben. Jan pointerer flere gange, at klubben er for alle børn uanset evner, problematisk adfærd, diagnoser m.m.

Jan Hirsvang, Ungdomsformand Ørslev GIF
Jan Hirsvang, Ungdomsformand Ørslev GIF

Børn har ret til et godt børneliv

Børn har nogle rettigheder til at være sammen med deres venner og blive taget seriøst af de voksne. Derfor er der til hver trænings-gruppe tilknyttet 4 trænere, så børnene har en voksen tæt på sig og kan blive hjulpet. Endelig giver det, at de er så mange trænere også forældrene en større fleksibilitet fx i tilfælde andre opgaver i træningstiden. Jan har selv en søn på U8, så han har dermed selv føling med træningsarbejdet. Endelig har klubben en frivillighedsansvarlig, som tager sig af de nye 5 – 6 – årige, når de kommer med deres forældre. Alle trænere bliver tilbudt at komme på C-kurserne.

Ud over at have været Ungdomsformand de seneste to år og nu være træner for U8 er han også kommet i et udvalg under DBUSjælland, som arbejder med børnefodbold. DBUSjælland må jo have set, at Jan har nogle erfaringer, som kan bruges i det fortsatte arbejde med børnefodbold på Sjælland, og samtidig får Jan noget førstehåndsviden, som kan gavne Ørslev i det videre arbejde. Børnefodbolden kan stadig gøres bedre for børnene. De er ikke bare en mini-udgave af voksne. Som Jan siger, er indkast en færdighed, som ligger langt væk fra at spille fodbold.

Ørslev GIF tager børnefodbolden meget seriøst
Ørslev GIF tager børnefodbolden meget seriøst

At gå til fodbold er langt mere end at spille fodbold

Ørslev GIF har indført DBU’s regler for at blive en Børneklub og har fået formuleret klubbens børnepolitik kaldet ”Den røde Tråd”, som kort sagt skal skabe tryghed for børn og dermed også for deres forældre. For Jan er det vigtigt, at denne politik bliver skrevet ned og offentliggjort, så det er klubbens regler og ikke regler, som kan diskuteres mellem en træner og en forælder.

Fodbold er træning tirsdag og torsdag og kamp i weekenden, og kampen er det vigtigste, siger de voksne. Men for børnene er tirsdag og torsdag det vigtigste, for der er de sammen med vennerne, har det sjovt og lærer noget. Måtte børnene træne hver dag, ville de komme hver dag. Så for Jan skal der være mere end træning og kamp. Han har fx lige været til stævne med sine spillere samt forældre i Fredericia for at opleve en ny verden og en ny måde at være sammen med vennerne på. Man tager med bus til Lalandia Cup eller arrangerer camps i eget klubhus, hvor man kommer til at lære spillerne på de andre årgange. Man arrangerer sågar silence-kampe, hvor de voksne skal tie stille og lade børnene spille selv. Der er mandagstræning på tværs af årgangene, så man lærer andre i klubben at kende. Ungdomsspillere deltager som assistenttrænere. Man har en målmandstræner, som ikke som i de fleste klubber kun træner de spillere, som står på mål. Nej, målmandstræningen er også et tilbud til alle om at afprøve sig selv som målmand.

Det første man møder i klubben er børnenes baner

Som et tydeligt tegn på, at Ørslev GIF tager børnefodbolden meget seriøst er det børnene, som træner lige foran klubhuset, hvor der for øvrigt også er nogle bænke til forældrene. Og skulle det begynde at regne, kan man hurtigt komme ind i klubhuset. 11-mandsbanerne ligger så i den fjerneste ende af anlægget. Det første man støder på ved klubhuset er en pannabane dvs. en lille bane med bander og to små mål – lige det som børnene ønsker: 3 mod 3 med fuld power på hele tiden. Uden dommer – det klarer de selv.

Der er plads til hygge i Ørslev GIF
Der er plads til hygge i Ørslev GIF

Omkring nytår skrev Jan til alle trænerne dels for at ønske dem godt nytår, men ligeså for at anerkende deres måde at være trænere på. Han skrev bl.a.

– Når jeg ofte snakker med forældre om vores tilgang til børnene, så nævner jeg altid to ting som det aller- første:

JERES passion for fodbold og JERES menneskelige egenskaber.

En hver med en bold under armen kan dele to hold, lade 90 minutter gå og kalde sig fodboldtræner.

Men ingen kan gøre lige præcist det, som I kan: være passionerede, fagligt dygtige, rummelige & enormt engagerede i hver enkelt spiller og deres familie – og så endda på en og samme tid.

Og lige præcis dét er en af grundene til at:

Ørslev er det bedste sted at spille.

Mere præcist kan værdierne i Ørslev GIF’s børnefodbold vist ikke siges.

SportConcept InternationalSPORTIGAN I HURUP OG THISTEDBusture og sportsrejser i Danmark & resten af EuropaVerona CupSkaerbaekcentretdbuLæs mere om Formthotics påteamsports.comBoldtour og EventWinther Sport og Fritid.