Ildsjæl der har viet sit liv til sin klub

af | 13 december 2019 | Ilddsjæl

I det midtjyske område mellem Hobro, Randers, Bjerringbro og Viborg er der en masse små byer, som hver for sig ville have svært ved at overleve, hvis man konkurrerede mod hinanden. Kommunernes sammenlægning af de små skoler til lidt større centralskoler, har gjort det endnu vanskeligere for de små byer.

Da Christen Møller var dreng og selv spillede fodbold var der et seniorhold og to drengehold i Vorning. Kort efter sluttede man sig sammen med Kvorning, og senere måtte man indgå i et samarbejde med den lidt større by Hammershøj og stiftede foreningen I.F. Trojka.

I dag har skolen kun ét spor og kun godt og vel 200 elever. Nogle få år efter at børnene forlader skolen rejser de til Aalborg og Aarhus, fortæller Christen. Og de vender sjældent tilbage.

Klubben samler alle til sport

Når man er mest presset, får man mest energi, siger man. Sådan er det også i de tre byer, som I.F. Trojka dækker. Det man ikke kan nå hver for sig, kan man nå i fællesskab. Man hører udtalelsen, at når man har betalt sit barns kontingent for at spille fodbold, har man gjort sin del af arbejdet. Så er resten klubbens ansvar. Sådan er det ikke i I.F. Trojka.

I I.F. Trojka er klubben til for alle beboere. Derfor tilbyder man også 8 forskellige idrætsgrene fra fodbold til, cykling, fitness og badminton. Da man skulle have hallen gik bankdirektøren, en håndværksmester samt en ansat i kommunens tekniske forvaltning med i udvalget. Med få mennesker gælder det jo om at bruge folk med de dette kompetencer.

I.F.Trojka er en klub med tilbud til alle
I.F.Trojka er en klub med tilbud til alle

Fra aktiv spiller til aktiv leder

Gennem en hel menneskealder har Christen Møller med udgangspunkt i sin gård på Vorningvej været en central person i idrætslivet.Han startede med at spille fodbold, som nok alle drenge gjorde. En dag var der brug for en træner, og der mente man, at Christen var egnet. Ikke noget med at spørge: ”Hvad får jeg for det?”. Man gjorde det bare, når der var brug for en. Christen spillede selv fodbold, blev senere holdleder for seniorholdet og tog også dommereksamen. I 1970 kom han i bestyrelsen og blev også formand to år senere. I 1978 kom han i Støtteforeningen, hvor han i 1980 blev formand, hvilket han stadigvæk er den dag i dag.

Støtteforeningen har enorm stor betydning i I.F. Trojka, da den sørger for det økonomiske fundament, så afdelingerne kan arbejde med de sportslige aktiviteter. Blandt andet sørger man for tøj til alle medlemmerne og udgiver klubbladet Trojka Nyt.

Erhvervslivet og idrætslivet er hinandens forudsætning

Støtteforeningen er det vigtige led mellem Idrætsforeningen og diverse samarbejdspartnere og sponsorer. Sponsorerne kender Christen som repræsentant for hele foreningen. Der bliver godt nok færre sponsorer pga. fraflytning, men falder en fra, har han ikke besvær med at få en anden til at overtage, siger Christen Møller. Med 14 sider annoncer i klubbladet og bandereklamer på stadion er sponsorindtægterne et vigtigt bidrag til klubbens liv.

En købmand vil nok se sådan på det, at de penge, han giver til et sponsorat, får han igen ved at byens beboere handler hos ham, børnene har et attraktivt fritidsliv tæt på og der er endog et idrætstilbud til ham også. Pengene bliver i byen til alles gavn. Ingen høje lønninger til udenbys folk her!!!

Hver torsdag afholder Støtteforeningen banko, og hver sommer holdes der en ugelang ”Sports- og soppefest” med masser af attraktiv underholdning udefra. Så alt i alt skaffer Støtteforeningen årligt 80.000 – 85.000 kr. til sportsaktiviteterne i I.F. Trojka.

Det er ildsjæle som Christen Møller, der i allerhøjeste grad er med til at bevare idrætslivet i de mindre byer. Når man er en kendt person i området og har været med i så mange år og stadig brænder for det, giver det også gejst til andre. Det at nogle bruger så stor en del af deres liv for et fællesskab i en på andre områder trængt tid, bør få andre til at tro på, at småt også kan være godt.

SPORTIGAN I HURUP OG THISTEDdbuVerona CupLæs mere om Formthotics påteamsports.comSkaerbaekcentretWinther Sport og Fritid.SportConcept InternationalBoldtour og EventBusture og sportsrejser i Danmark & resten af Europa