Grindsted GIF var landets første DBU – Børneklub og nu også med landets første Årets Holdkammerat

af | 29 januar 2024 | Artikler

I september 2021 indledte Grindsted GIF Fodbold i samarbejde med en klubrådgiver fra DBUJylland arbejdet mod at blive godkendt som en DBU Børneklub, og allerede i starten af 2022 fik man som den første klub i Danmark beviset på, at man havde levet op til kravene for at blive godkendt som DBU Børneklub. Samtidig blev man udnævnt til Årets Fodboldklub i Region 4 i Jylland. Hvordan går det så i dag? Har man kunnet følge op på arbejdet, eller tappede succesen folks energi, så man er vendt tilbage til tidligere rutine?

Skal man udvikle en klub, sætte sig nye mål og ændre gamle rutiner med nye tiltag kræver det som oftest nye øjne, som ser en ny vej frem og, som respekteres og bakkes op af ældre medlemmer, der kan se, at fornyelse er forbedring.

Mathias Vips Jeppesen

Sådan en ny person har man i Mathias (Vips) Jeppesen, der allerede som 16-årig i 2018 blev valgt ind i bestyrelsen, som 19-årig blev han formand for hele fodboldafdelingen i Grindsted GIF, og i dag som 22-årig er han både formand, udviklingskonsulent, spiller og træner. Sin trænerkarriere begyndte han allerede som 13-årig. Som mange andre, der bidrager til foreningslivet, så har Mathias Vips først spillet fodbold, derefter blevet træner og endelig gået ind i bestyrelsesarbejdet. Mange vil mene, at det er tidligt af en ung mand som Mathias Vips. Men han har gerne villet bidrage til fællesskabet og give noget tilbage til de mange børn og unge. Han har oplevet nogle ting i sin karriere, som kan forbedres, og det vil han hjælpe klubben med. Det er en stor fordel at have været med i alle tre positioner, fordi man ser klubben som en helhed og ikke kun ud fra én vinkel. Og kan man godt lide at tilbringe en masse tid i klubben, så hvorfor ikke påvirke hele klublivet?

I Billund Kommune samarbejder man

I Billund kommune er der to ”storbyer” Billund og Grindsted samt en masse mindre byer. Det ville så være oplagt, hvis de to store klubber kæmpede mod hinanden om at tiltrække både hinandens medlemmer men også medlemmerne fra de mindre klubber, hvor faktum er, at når man skal spille 11-mands fodbold, kan man ikke stille hold. I stedet for at kæmpe mod hinanden, er man enige om at gøre hinanden stærkere, fortæller Mathias Vips fx ved at arrangere fælles trænerkurser og ledermøder.

Træning tirsdag og torsdag har for alle stor social betydning

For blandt andet at tage hensyn til alle klubbens børn og forældre, hvor mange har en travl uge, så træner alle hold i Grindsted GIF tirsdag og torsdag. Alle børneårgangene er på ca. 30 spillere – nogle lidt under, mens både U13 + 14 og 15 + 16 er på 30 spillere og U17 – U19 er på 35 spillere. Derud over er der 30 seniorspillere, så det kræver store græsarealer, men den mulighed har de heldigvis i Grindsted. Trænerne ønskede flere mål, og det løste kommunen. For forældrene betyder det, at ligegyldig hvor mange børn de har, som spiller fodbold, skal de kun køre tirsdag og torsdag til træning. For børnene betyder det, at de i alle børne- og ungdomsårene kan disponere frit over ugens andre aftener til andre aktiviteter. Desuden er der nu sat mere fokus på pigefodbolden, som tidligere ikke har været en stor prioritet. Med et pigehold har det givet et helt andet fællesskab samt en anden synergi i klubben. Her kan klubben også nu skrive på CV’et, at de på deres U13 pigehold har ”Årets Holdkammerat 2023”. En ny pris, der blev uddelt i samarbejde med showet ”Sport2023”, hvor man blandt andet også kårer Årets Hall of Fame. En kæmpe anerkendelse af klubben, siger Mathias Vips. Man sætter nu fokus på noget af det vigtigste i foreningslivet: Nemlig det gode og trygge fællesskab, som en god holdkammerat er med til at skabe.

Grindsted GIF har landets første "Årets Holdkammerat
Grindsted GIF har landets første “Årets Holdkammerat

Gode faciliteter men også behov for forbedringer

Klubben har med de mange hold, hvor der de sidste to år er kommet endnu flere nye medlemmer, behov for et stort antal trænere, hvoraf nogle gerne skulle kunne skaffes fra de ældste ungdomsårgange og seniorafdelingen, og det lykkes ifølge Mathias Vips ganske godt. Det skyldes måske også, at man både kan være aktiv spiller og træner i klubben, og alligevel skal man kun afsætte to aftener pr. uge.

Fin løsning med at samle alle fodboldspillere på tirsdage og torsdage vil mange klubber sige, hvis man bare nærmer sig de større byer. Men det har man overhovedet ikke baner til!! Men det gælder vel om at finde den løsning, som bedst passer til de rammer og faciliteter, som klubben har.

Grindsted GIF har græsbaner og også en kunstgræsbane, som man kan leje sig ind på samt et lille klubhus med opholds- og omklædningsrum, hvor der kun er senior og U19, der klæder om. Alle andre må klæde om i modsatte ende af banerne. Her håber klubben på at skabe mere synlighed ved indgangspartiet og omklædningsrummene, da man første gang kan være lidt i tvivl om vejen til banerne.

Er man DBUBørneklub, må man også have mange trænere

Klubben er vokset efter coronaen med lige omkring 100 medlemmer, og man har samtidig trænere nok, som der anbefales i DBUBørneklub, der er 7 i bestyrelsen og en masse mennesker, som påtager sig andre opgaver i klubben, fortæller Mathias Vips. Det hele startede med, at der blev udarbejdet et årshjul for klubbens aktiviteter, så man havde overblikket over highlights for kalenderåret. Derefter blev der lavet årshjul/beskrivelser over de enkelte aktiviteter. Det havde den hensigt, at hvis folk påtog sig en opgave i fodboldafdelingen, kendte de omfanget. Til gengæld ville man nok have fuld fokus på den opgave i stedet for at blive stresset over mange opgaver, hvor man var usikker på omfanget.

For at børnene har det godt i en klub, kræver det dygtige trænere, der skaber gode relationer og dermed et trygt sted at være. The coach is the key. For at trænerne har det godt i en klub, kræver det dygtige ledere, som hjælper trænerne og skaber et godt miljø, hvor man værdsættes for sit arbejde. For at lederne har det godt i en klub, kræver det en dygtig chef, som udstikker nogle rammer, som peger fremad, og som værdsætter det ofte store arbejde, som udføres uden, at nogen øjensynligt bemærker det.

Vigtigt at man værdsætter spillere, trænere og ledere for deres arbejde

Derfor er det også vigtigt, fortæller Mathias Vips, at han er opmærksom på anerkendelsespriser, som uddeles til spillere og ledere for fx godt kammeratskab, uegennyttig hjælp i klubben o.l. Desuden er dialogen med den enkelte træner vigtig, da det at lede en gruppe børn ikke er let for alle, men med tiden kan lederarbejdet med børn være med til at udvikle en selv. Mathias Vips gør meget ud af at runde sæsonen godt af med blandt andet personlige hilsner til de mange frivillige. Eller i form af video, der anerkender klubbens frivillige

Mathias Vips befinder sig godt i Grindsted og har ingen planer om at forlade byen. Det vil de nok glæde sig over i Fodboldafdelingen, for hvad han har været med til at bygge op på 4 år kan blive til meget de næste 10 år.

teamsports.comSPORTIGAN I HURUP OG THISTEDLæs mere om Formthotics påWinther Sport og Fritid.Busture og sportsrejser i Danmark & resten af EuropaVerona CupSportConcept InternationaldbuBoldtour og EventSkaerbaekcentret