DTU’s æresmedlem, Carl Nicolaisen, er død 82 år gammel

af | 16 juni 2020 | DTU info

D. 4. juni døde en af de gamle jyske trænere, som har deres tilhørsforhold til Jyllandsafdelingen i tidligere Dansk Fodboldtræner Sammenslutning (DFTS).

Carl startede, som det er normalt for drenge, med at spille fodbold i Hobro, men det blev også tid til at gå til både håndbold og boksning i Aalborg, inden valget faldt på fodbold bl.a. som målmand i Chang i Aalborg. Soldatertiden blev tilbragt på Nørre Uttrup kaserne, og derefter bosatte han sig og arbejdede i Nørresundby.

 Efter den aktive karriere blev Carl træner i flere klubber tæt på hjembyen Nørresundby, og i 1970 meldte han sig ind i trænerforeningen, hvor han blev de resterende 50 år af sit liv.

Carl var aktiv deltager i trænertræf i Jylland og sammen med Bent Nissen arrangerede han også adskillige træf i Nordjylland.

Til seminarerne fx dem i Vejle var Carl en selvfølgelig deltager både for at suge ny viden til sig men også for at være sammen med kollegerne. Gallafesterne var nok den vigtigste del. Julefrokosten blandt lærerkollegerne i Nørresundby blev afsluttet før tid for at komme til trænerseminaret. Det var vigtigere!

Carl havde et ønske om, at alt skulle gå ordentligt og fair for sig, så han blev brugt som dirigent både i Jyllandsafdelingen og på hovedgeneralforsamlingen. Mest tid brugte Carl i Retsudvalget, først sammen med to jurister, blandt andet Søren Jensen, men senere alene som formand for udvalget. Fra 1990 og frem til for få år siden bestred han den vigtige post for DTU. Han fortalte gerne om en vigtig sag i SfB Svendborg, hvor der først efter længere tid blev fundet en fair løsning.

I utallige år var Carl også den ene af de to generalforsamlingsvalgte revisorer. Kassererne var vist nok klar over, at alle papirerne bare skulle være klar, for alle bilag blev kontrolleret. Til gengæld var Carl også forstående, hvis han fik en forklaring fra kassereren.

Nogle år skaffede Carl også annoncer til medlemsbladet ”Træning”. Det var nogle år, hvor der var mange annoncer, men prisen på den enkelte var lav. Det må have været et stressende arbejde, for trods rykkere måtte flere annoncører bare opgives ved årets slutning.

For alt dette arbejde modtog Carl  nålen som Æresmedlem i DTU – en erkendtlighed, som han var synligt meget stolt over.

I de senere år overtog en mindre bold mere og mere af Carls tid: Han tog gerne sydpå for at spille golf i bl.a. Spanien.

Ind til for få år siden kom Carl stadig til Jyllandsseminaret, men vejen op og ned af trapperne i Vildbjerg Centret var en besværlig modstander for Carl, når man skulle ned ad trapper til banerne og op ad trapper til teorilokalet.

Æret være Carls minde.

DTU’s æresmedlem, Carl Nicolaisen, i midten, var en del af veteranklubben.
DTU’s æresmedlem, Carl Nicolaisen, i midten, var en del af veteranklubben.
Boldtour og EventdbuSportConcept InternationalSPORTIGAN I HURUP OG THISTEDVerona CupSkaerbaekcentretLæs mere om Formthotics påWinther Sport og Fritid.Busture og sportsrejser i Danmark & resten af Europateamsports.com