Din Træningspartner
Viborg Søndermarken er udnævnt til DBU Børneklub

Som en af de første klubber i landet blev Viborg Søndermarken den 28. februar 2022 udnævnt til DBU Børneklub. For at få denne udnævnelse skal klubben 1. Prioritere børnefodbolden økonomisk og organisatorisk (have en bestyrelsesvalgt børneansvarlig), 2. Tilslutte sig DBU’s børnesyn og arbejde på at efterleve det, 3. Tilknytte en børneudviklingstræner – senest inden for ét år fra aftalen indgås og 4. Have en nedskrevet og vedtaget børnepolitik.

Kasper Hjulmand er Årets Træner for tredje gang

Kasper Hjulmand blev ved udgangen af 2021 af sine trænerkolleger i de bedste kvinde- og herrerækker samt trænerne for landsholdene kåret som Årets Træner for sit arbejde i året 2021. I sådan en kåring vil den fodboldfaglige indsats naturligvis altid spille en stor rolle, men for Kasper Hjulmands vedkommende vil hans ageren i forbindelse med uheldet med Christian Eriksen vise at mennesket bag en fodboldspiller, er det vigtigste.

27 Marts kl. 10:00 Generalforsamling<BR />  Fjelsted Skov Kro

Den ordinære generalforsamling afholdes søndag d. 27. marts kl. 10.00 på Fjelsted Skov Kro Landevej 92 5592 Ejby Fyn.

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Af praktiske grunde vil vi meget gerne vide det, hvis du deltager, senest tirsdag d. 22. marts.

Jørgen Hansen jph@dtunet.dk

Årets jyske Serietræner 2021

Indstillingen fra TRIF’s formand Rikke Baarstrøm:

På vegne af TRIF-fodbold vil jeg gerne indstille klubbens Jyllandsserietræner, Martin Hornbæk Nielsen, til prisen som Årets jyske Serietræner.

Martin har været cheftræner for klubbens 1. hold de seneste 6 sæsoner, hvor det er blevet til oprykning fra serie 3 til Jyllandsserien 2. I den netop overståede efterårssæson formåede holdet som oprykker at fastholde pladsen i Jyllandsserien 2.