Træner i en corona-tid

af | 5 februar 2021 | Artikler

Klubberne er ved at blive utålmodige med nedlukningen, for er spillerne nu også klar, når der bliver åbnet op? Frygten er også, at den første kontingentindbetaling ikke kommer ind, da klubberne jo ikke har leveret varen. Spillerne – specielt børnene og de unge – vil snart ud og spille bold med kammeraterne. Tålmodighed og Mette Frederiksens forsigtighedsprincip harmonerer slet ikke med børnenes og de unges liv. Hvis det var op til børnenes kreativitet – inden for rammerne naturligvis – blev der spillet masser af fodbold på banerne nu. Trænerne tripper også for at komme i gang. Et forår som sidste år kan man ikke holde til én gang mere!! I årets første måneder forbereder man sig jo til kampene og nye spillere skal måske spilles sammen under ledelse af en ny træner. Eller bliver der bare en kort opstart efterfulgt af en ultrakort forårssæson?

Der kan jo også ske det, at der fra første træningsdag kommer en masse nye spillere, som har fået deres badminton-, håndbold- eller gymnastiksæson helt ødelagt. Så er det vigtigt, at klubberne og trænerne kommer ud af deres tvungne dvale og giver et tilbud, som sagtens kan konkurrere med håndbold, gymnastik og badminton. For de fleste drejer det sig i første række om at være sammen med kammeraterne og først i anden række om idrætsgrenen.

Vi er klar. Lad os snart komme i gang. Men vi er også realistiske

For træneren betyder ingen træning jo ingen udgifter og dermed ingen penge fra klubben. Havde man delt spillerne op i grupper a 4 spillere og trænet dem, så havde der jo været udgifter, som klubben skulle dække.

For de mange især børne- og ungdomstrænere, som får udbetalt et beløb, som ligger under basisbeløbet på de 5850 kr. betyder den senere opstart intet. Man har sikkert en aftale om, at halvdelen af det aftalte beløb betales før sommerferien og den anden halvdel ved sæsonafslutningen, men beløbet må også gerne betales forud, da der jo ikke kræves nogen som helst dokumentation.

For langt de fleste af de frivillige trænere, som får dækket deres omkostninger, betyder det næppe alverden, om den første træning flyttes fra slut januar til marts. Mange trænere har sikkert udgifter til kørsel, som ligger over, hvad de reelt kører for klubben. Vores lovkyndige, Johnny Kristensen, har som hovedregel, at 70% af udgifterne er før sommerferien og 30% efter. Når man indgår en aftale, aftaler man ikke et eksakt beløb, men man aftaler et maksimumbeløb, som klubben dækker udgifter for.

Hvor tit skal man efter aftale med klubben aflevere regnskab for afholdte udgifter?

Vi anbefaler, at man afregner kvartalsvis, hvilket også vil lette arbejdet for kassereren. Derved skal man være opmærksom på – som skrevet ovenfor – at der med afslutningen af andet kvartal nok bør være udgifter for i alt op til 70%. Udgifter for de to første kvartaler kan så ikke bare overføres til de to sidste. Der er gjort rent bord for foråret. Skulle man af en eller anden grund slutte samarbejdet her – fyring, opsigelse eller gensidigt ophør af samarbejdet – kan begge parter starte på en frisk derefter.

Hvad hvis jeg ikke har kørekort og bor i cykelafstand fra klubben, og træner U17 fire gange om ugen?

Der er ikke noget, der hedder cykelpenge. Du har måske trænerkurser, som klubben kan dække. Måske er holdet på træningstur eller til stævne, hvilket giver et mindre beløb. (se DIF). Ellers kun grundbeløbet på 5850 kr.

Må jeg låne mine forældres bil, når jeg kører til træning?

I reglerne står, at man dækker udgifter ved brug af egen bil. Det vil som udgangspunkt være bilejeren, der skal modtage godtgørelsen, da den jo dækker benzin, slitage m.m. på bilen.

Hvad kan jeg forlange som kompensation for at blive fyret?

Man hører, at kendte trænere får en stor sum penge med sig, når de bliver fyret, men som frivillig omkostningsdækket træner er svaret: ”Du får intet”. Alt er også her afhængig af, hvad der står på skrift i en aftale. En jurist kan ikke bruge påstand mod påstand til at afsige en dom. Han skal vide, hvilken aftale der er blevet indgået.

For nogle år siden havde en træner indgået en aftale på halvandet år med en klub med dækning af udgifter på maksimalt 35.000 kr. På et tidspunkt, hvor han har fået udbetalt 26.000 kr., bliver han fyret. Han mener sig uretfærdigt behandlet og vil have DTU til at føre en retssag, så han kan få udbetalt de resterende 9.000 kr. Vi kunne kun vurdere, at sagen ville blive tabt. Vi kunne kun anbefale, at træneren tog en snak med klubben og én gang for alle fik sagen ud af verdenen. Hverken klubben eller træneren kan have interesse i at blive omtalt vidt og bredt omkring som en, der hellere vil føre retssag end snakke sig til rette.

Derfor tre vigtige råd, inden du går i gang med træningen:

  1. Lav skriftlig aftale – kontrakt – med klubben.
  2. Lav et realistisk overslag over kilometerforbrug.
  3. Lav køreseddel – kørebog over kørte kilometer.

Det er typisk mangler de tre steder, der gør, at der opstår problemer.

Er du i tvivl om dine pligter og rettigheder, kan du roligt kontakte vores ekspert Johnny Kristensen tlf. 22903461. Du kan vist nok ikke komme med et problem, som er nyt for ham.

SportConcept InternationalVerona CupdbuBusture og sportsrejser i Danmark & resten af EuropaSPORTIGAN I HURUP OG THISTEDteamsports.comSkaerbaekcentretBoldtour og EventLæs mere om Formthotics påWinther Sport og Fritid.