Til kamp mod mobning i dansk børnefodbold

af | 17 september 2022 | Artikler

Henrik Oksholm er ansat som børneklubrådgiver for DBU Sjælland, og han har en mission: Han vil mobning i dansk børne- og ungdomsfodbold til livs. Omfanget af mobning har for længe været ignoreret og bærer en stor del af skylden for, at børn og unge dropper ud af fodboldklubberne. Dansk Træner Union besøgte FC Rudersdal, nord for København, og fik en god snak med klubikonet Henrik Oksholm, der ligger mange af sine gode frivillige kræfter i at drive den lokale klub, men også i kraft af sin rolle for DBU Sjælland rådgiver og hjælper DBU’s Børneklubber og de mange nyansatte børneudviklingstrænere.

For 62-årige Henrik Oksholm startede fodboldlivet tilbage i 1969 i det daværende Vedbæk Boldklub. Allerede som 17-årig ung mand fik han sin ilddåb i trænerrollen og fik ansvaret for at træne piger.

– Det var lidt af et kulturchok, og dengang man løb to og to rundt om banen og som træner ikke fokuserede så meget på det tekniske eller taktiske, men mere på at komme fysisk i form, husker og griner Henrik Oksholm.

Her små 43 år senere kan Henrik Oksholm med glæde se tilbage på et langt og rigt fodboldliv i det nuværende FC Rudersdal. FC Rudersdal blev stiftet i 2016 på resterne af Vedbæk Boldklub, Søllerød Boldklub, BSV og Rudersdal Boldklub. Klubben tæller i dag omkring 1.100 aktive medlemmer, hvoraf godt 900 er børn og unge.

Henrik Oksholm har et langt og gavmildt CV, og han har bestredet næsten samtlige frivillige poster, der hører sig til i fodboldens verden. Fra mangeårigt bestyrelsesmedlem i henholdsvis Vedbæk Boldklub og BSV, til seniortræner og træner for et hav af forskellige årgange på drenge- og pigesiden, til sportschef i FC Holte, til B&U-konsulent og trænerrådgiver. I starten af 2022 blev Henrik Oksholm deltidsansat i DBU Sjælland som DBU Børneklubrådgiver.

– Ja, det har bestemt været en spændende rejse, hvor jeg har lært og oplevet meget. Jeg vil i den sammenhæng gerne fremhæve Roald Poulsen, der var banebrydende for min trænerkarriere. Hans ideer og fodboldfilosofi med fodboldtræning og udvikling gennem spil, har inspireret og hjulpet mig meget i mit trænervirke, forklarer han og kalder sig selv for den inkluderende træner.

Henrik Oksholm, der både har en B og C trænerlicens, stoppede trænergerningen for godt fire år siden og er i dag holdleder for førsteholdet i Sjællandsserien og samtidig bestyrer af klubcafeen. Han har desuden en aktie i Dansk Skiforbund, hvor han er sportslig ansvarlig for de cirka 14.000 medlemmer i Danmark.

Henrik Oksholm blev ved sæsonafslutningen i FC Rudersdal kåret til ”Årets frivillige” for mange års trofast og dygtigt frivilligt arbejde. På billedet bliver han hyldet på scenen fra venstre af TV-journalist Kåre Quist og Rudersdals Kommunes borgmester, Ann Sofie Ohrt (K). Henrik Oksholm til højre modtog prisen, et gavekort på 1000 kroner, en pokal og blomster. (Foto: FC Rudersdal)
Henrik Oksholm blev ved sæsonafslutningen i FC Rudersdal kåret til ”Årets frivillige” for mange års trofast og dygtigt frivilligt arbejde. På billedet bliver han hyldet på scenen fra venstre af TV-journalist Kåre Quist og Rudersdals Kommunes borgmester, Ann Sofie Ohrt (K). Henrik Oksholm til højre modtog prisen, et gavekort på 1000 kroner, en pokal og blomster. (Foto: FC Rudersdal)

Mange års frivilligt arbejde i klubben kulminerede i juni til sommerafslutningen, da Henrik Oksholm blev kåret til ”Årets Frivillige” i FC Rudersdal og modtog ved lejligheden et gavekort på 1000 kroner, en pokal og blomster. For Henrik Oksholm var det naturligvis et specielt øjeblik.

– Jeg var faktisk slet ikke klar over, at vi havde sådan en pris, griner han lidt ydmyg og fortsætter: Men det er rigtig dejligt at få anerkendelse for sit arbejde. Jeg har fået megen ros og mange positive kommentarer på klubbens Facebook-side fra tidligere spillere, som jeg har trænet. Så det er jeg glad for. Det er alt sammen med til give lidt mere benzin på motoren.

For Henrik Oksholm har det altid været en mærkesag at styrke bredden i klubben og arbejde for, at alle spillere skal have samme muligheder og vilkår, uanset niveau. Han forklarer her:

– Jeg arbejder for, at der ikke bliver gjort forskel, og at de ekstra tilbud, vi har og tilbyder, ikke kun skal være for de bedste – de skal være for alle og relevante for alle. Dernæst skal vi som klub hele tiden blive bedre til det, vi gør, og øge kvaliteten af træningen. Det er fundamentalt at holde fast i vores spillere. Jeg ser desværre at for mange børn og unge forsvinde fra fodbold.

Henrik Oksholm er derfor primus motor i et lokalt trivselsprojekt i samarbejde med naboklubben Skjold Birkerød og finansieret af Rudersdal Kommune, der kigger og analyserer på, om spillerne hver især trives i klubben, og hvis de vælger at stoppe, hvad grunden så er til det? Dertil er han involveret i et lokalt pigeprojekt, der skal lokke flere piger til at spille fodbold. Det sker blandt andet ved at afholde pige camps, pigefodboldfestival og ved at invitere skoler til pigefodbolddage.

– Det er altafgørende at holde fast i vores unge spillere og få unge til at være aktive i lang tid. Mange børn og unge stopper for tidligt – ikke til andre idrætter – men til PlayStation eller til passivitet og ingenting. Og den tendens vil vi gerne analysere og forklare. Og svaret er desværre ofte mobning, fastslår Henrik Oksholm, der fortsætter:

– Trivselsprojektet er således med udgangspunkt i bekæmpelse af mobning. Jeg er ikke ekspert i mobning og var slet ikke klar over, at mobning er så udbredt et problem. Når børn og unge i fodbold føler sig moppet, så forsvinder de bare ubemærket og mange opdager det ikke, hverken trænere, forældretrænere eller ledere i klubberne. Men spørger man børn og unge, hvorfor de er stoppet, viser vores lokale undersøgelse, at hvert tredje barn op til 16-17-års alderen rent faktisk er stoppet med fodbold, fordi de føler sig moppet på holdet eller i omklædningsrummet.

En undersøgelse på landsplan på tværs af alle idrætsgrene af ungdomsforsker Søren Østergaard viser, at op til hvert fjerde barn og ung stopper deres sport på grund af mobning, og at moppekulturen ligeledes er et udbredt fænomen blandt voksne. Mange seniorspillere brænder ud i spillerlicens-systemet, fordi elitemiljøer i klubberne hidtil kun favoriserer såkaldte A-spillere. Mange såkaldte D-spillere føler sig ofte ikke taget alvorligt, set ned på, og måske ligefrem moppet og derfor stopper.

– Voksenmobning kan også være et stort problem. Omklædningshumor er fint nok, men man kan bare ikke sige, hvad som helst til hinanden. Og man mobber ikke de gode, for man vil nødigt have, at de stopper, ræsonnerer Henrik Oksholm.

Begge dele er temaer, som DBU nu er meget opmærksomme på. DBU vil for fremtiden have større bevågenhed på at styrke bredden i dansk fodbold. Dertil er der nu udarbejdet en række tiltag til at forebygge mobning. Henrik Oksholm var selv med til at køre initiativet i stilling i DBU Sjællands Udviklingsafdeling, før han blev ansat. Henrik Oksholm fortæller:

– Mobning er et kæmpe tema, og vi skal det til livs. Det hører ikke hjemme i dansk børne- eller ungdomsfodbold – eller i dansk sport for den sags skyld. I kraft af, at jeg er ansat i DBU, har jeg ekstra fokus på området. Jeg kan afsløre, at et af de første initiativer, der er på vej, er at det bliver en fast del i C-træneruddannelsen. En træner skal kunne spotte tegn på mistrivsel, være opmærksom på børns relationer og kunne sætte ind. Træneren skal lære, hvordan man opbygger et godt træningsmiljø, hvor børn og unge er trygge, og hvor den gensidige respekt for hinanden er på plads.

Slagelse B & I er blevet optaget som DBU Børneklub. Børneansvarlig Morten Weensgaard (tv) og børneudviklingstræner Kristian Vittenbach fik forleden overrakt et synligt bevis på den nye status af Henrik Oksholm (th) fra DBU Sjælland. Der er i øjeblikket 11 DBU Børneklubber på Sjælland. (Foto: Slagelse B&I.)
Slagelse B & I er blevet optaget som DBU Børneklub. Børneansvarlig Morten Weensgaard (tv) og børneudviklingstræner Kristian Vittenbach fik forleden overrakt et synligt bevis på den nye status af Henrik Oksholm (th) fra DBU Sjælland. Der er i øjeblikket 11 DBU Børneklubber på Sjælland. (Foto: Slagelse B&I.)

Der er i øjeblikket stor fokus på mobning i en bred samfundsforstand. Kronprinsesse Mary har oprettet Mary Fonden, der ønsker at bekæmpe mobning. På Mary Fondens hjemmeside kan man hente gode råd til bekæmpelse af mobning, når Kronprinsesse Mary og håndboldspiller Mikkel Hansen præsenterer en række mulige løsninger. Henrik Oksholm anbefaler såvel trænere, ledere og forældre til at søge råd og vejledning på hjemmesiden.

Der er en række praktiske eksempler til at forebygge mobning i sport generelt. Set med fodboldbriller er der flere enkle træningsøvelser og forebyggende øvelser, hvor man kan sætte den ikke så gode spiller sammen med den dygtige spillere, som tilgodeser at begge får succes.

– Og for eksempel hele problematikken med, at der altid er en pige eller dreng, der ender med at køre med træneren, fordi de andre ikke gider vedkommende i deres biler, kan også løses, lyder det fra Henrik Oksholm. Det handler om at lave en plan til hver udekamp, om hvem der kører sammen. Men han peger dog på, at hvis mobbekulturen bliver for slem i en klub, er man nødt til at hente eksperthjælp udefra.

For Henrik Oksholm er det vigtigste lige nu at klæde børne- og ungdomstrænerne bedst muligt på til opgaven. Og det indebærer også, at man får fat i de mange forældretrænere rundt om i klubberne og gør dem vidende om situationen.

– Mobning har jo nok ikke hidtil været et tema i mange klubber, fordi man netop ikke har været bevidst om omfanget. Men nu er DBU meget opmærksomme og har som nævnt skærpet C-træneruddannelsen, men er også i fuld gang med at involvere og optage klubber i DBU Børnefodbold. Dermed får klubberne tilknyttet en børneudviklingstræner, der kan hjælpe og rådgive trænere og forældretrænere til at sætte ind over for mobning og samtidig være garant for at styrke og udvikle børnefodbold og gøre børnetræningen bedre.

Børneudviklingstrænere er en ny funktion i DBU-regi, og det er målet at nå op på 300 af slagsen i hele Danmark. Henrik Oksholm er ansat af DBU Sjælland til netop at rekruttere og uddanne børneudviklingstrænere og ikke mindst at tage rundt til DBU Børnefodbold klubber og vejlede, inspirere, oprette netværk og følge de mange børneudviklingstræneres arbejde.

– Det er et vigtigt redskab, som DBU Børnefodbold har fået med de nyudnævnte børneudviklingstrænere. Jeg tror, at de kan gøre en forskel og hjælpe de forskellige klubbers trænere og forældretrænere til at blive endnu dygtigere og endnu bedre. Alt sammen til gavn for den enkelte klub og for dansk fodbold, så jeg ser meget optimistisk på udviklingen i dansk børne- og ungdomsfodbold.

Hvordan ser fremtiden ud for dig?

– Jeg kommer til at være i fodbold i lang tid. Mit frivillige arbejde i FC Rudersdal og mit engagement i DBU Sjælland giver mig god energi og værdi, fordi det er meningsfyldt og fører så mange spændende og sjove relationer med sig.

Winther Sport og Fritid.Busture og sportsrejser i Danmark & resten af Europateamsports.comLæs mere om Formthotics påSportConcept InternationalBoldtour og EventSPORTIGAN I HURUP OG THISTEDVerona CupdbuSkaerbaekcentret