Hvad kan jeg få udbetalt for at træne mit hold?

af | 24 januar 2021 | Artikler

– Jeg skal i aften til samtale med en klub om at træne deres U17-hold. Kan jeg forlange 30.000 kr.? Tja, det kommer an på forskellige ting. Når man som langt de fleste trænere er ulønnet træner eller omkostningsdækket træner, får man ingen penge for at træne holdet eller planlægge træningen. Derimod får man betaling for de udgifter, man har i forbindelse med træningen.

SKAT har bestemt, at alle trænere uden dokumentation kan få udbetalt op til 5850,00 kr. pr år til dækning af udgifter til køb af tøj/sko, vask og vedligeholdelse, til administrative omkostninger og til telefon og internet. Samme regel gælder for øvrigt for hjælpere og ledere i klubberne.

Er man kun træner et halvt år, kan man kun få udbetalt det halve beløb.

De fleste børne- og forældretrænere skriver sikkert under på en kontrakt, hvor de får et eller andet beløb liggende inden for grænsen af de 5850,00 kr. udbetalt med halvdelen efter hvert halve år.

Men hvordan kan man så forlange 30.000 kr.?

Den kommende træner for U17-holdet skal køre 30 km. for at komme hjemmefra og til klubben, og han har bil og kørekort. Så bliver der hurtigt udgifter for 30.000 kr. Taksten for kørsel i egen bil er lige nu 3.44 kr. pr. km. under 20.000 km. Køres der mere, er taksten 1.90 kr. pr. km.

Træneren regner med at skulle køre hjemmefra og til klubben 4 gange pr uge dvs. 240 km (til træning, træningskampe og kampe) i 35 uger. Det giver i alt 8400 km. 8400 km. a 3,44 kr. bliver 28896,00 kr.

Lægges dette beløb sammen med de ovennævnte 5850,00 kr. er der udgifter på næsten 35.000 kr.

Ud over dette overslag er der nok også kørsel til udekampene og til træning i ugerne ud over de 35 uger samt evt. trænerkurser.

Bliver man enige om et beløb, er det trænerens opgave at føre dagbog over udgifterne, som så i henhold til aftalen mellem klub og træner afleveres månedsvis eller kvartalsvis, og det opgjorte beløb udbetales.

Det er vigtigt, at klubben og træneren har en skriftlig aftale. Har man ikke det, er det påstand mod påstand og ingen beviser, og så kan der som i alle retssager ikke fældes nogen dom.

– Hvad hvis jeg bliver fyret efter et halvt år? Når man er omkostningsdækket træner, betyder det, at man først har nogle udgifter for at udføre sit trænerjob, og derefter får man udbetalt pengene. Logikken og konsekvensen er så også, at når man ikke er træner, har man ingen udgifter, som klubben skal dække. Dvs. man får ingen penge.

Derfor er det vigtigt, endnu en gang at nævne vigtigheden af, at man har en skriftlig aftale med klubben. Ikke bare om løn, men også om faciliteter, holdleder, datoer for samtaler osv. Hvis begge parter tager en aftale alvorligt, må men vel også være interesseret i, at det aftalte bliver skrevet ned.

Winther Sport og Fritid.Læs mere om Formthotics påVerona CupBoldtour og EventSkaerbaekcentretdbuSportConcept InternationalBusture og sportsrejser i Danmark & resten af Europateamsports.comSPORTIGAN I HURUP OG THISTED