Årets klub sætter nye mål

af | 13 april 2019 | DTU info

Store Heddinge Boldklub er af DBU kåret til årets bedste fodboldklub 2018. Det vækker stor glæde både i klubben og den lille købstad på Stevns. Men formand Mikkel Hoffmann-Rasmussen og næstformand Jan Nissen har ikke tænkt sig at hvile på laurbærene.

Stolthed. Det er det ord, der dækker bedst, den følelse, som klubformand Mikkel Hoffmann-Rasmussen og næstformand Jan Nissen står tilbage med efter at DBU ved Dansk Fodbold Award udnævnte den lille sydsjællandske klub til årets fodboldklub 2018.

– Det er et fantastisk skulderklap. Ikke bare til klubbens ledere, trænere, spillere og frivillige, men til hele byen. Jeg bliver hele tiden stoppet på hovedgaden i Store Heddinge af folk, der ønsker os tillykke. Samtidig kan vi mærke stoltheden over klubbens pris på de sociale medier, hvor folk poster glade opslag, og ved et stigende antal solgte klubtrøjer, smiler formand Mikkel Hoffmann-Rasmussen, der selv var tilstede ved overrækkelsen i Forum Horsens i starten af marts.

– Ja, det er en stor anerkendelse ikke mindst for bestyrelsen i klubben, at vores arbejde peger i den rigtige retning og nu bærer frugt, og vi som en lille klub kan mærke, at vi gør en stor forskel for en masse mennesker, istemmer en lige så stolt næstformand, Jan Nissen.

Store Heddinge Boldklub, der i dag tæller omkring 300 medlemmer, er tidligere af DBU Sjælland udnævnt til Årets klub på Sjælland i et felt af 350 klubber. Derfor var klubben med i opløbet om at blive Årets Klub i hele Danmark ved Dansk Fodbold Award.

Og her lagde DBU vægt på, at Store Heddinge Boldklub har været et forbillede og en stærk brobygger for DBUs tilbud og værktøjer.

– Al den ros giver selvtillid i klubben og i bestyrelsen. Men vi er heller ikke bange for at trække i arbejdstøjet og kaste os ud i nye projekter. Her må vi nævne DBU konsulent Jan Larsen, som har bistået os med ny struktur og nye træningsmetoder. Det har helt sikkert løftet og udviklet klubben, lyder det begejstret fra Mikkel Hoffmann-Rasmussen.

Girl power

Nogle af de nye DBU projekter, som virkelig har givet pote, er ”Pige-raketten” og ”Bold og Bevægelse”. Store Heddinge Boldklub var uden pigehold efter sommerferien og måtte så at sige starte helt forfra med pigefodbolden. Derfor kom trænerkonsulenter fra DBU på banen med gode resultater. I dag råder klubben over 30 kvindelige fodboldspillere på to ungdomshold, U8 og U12, og med et Old-Girls-hold lige på trapperne. Men det er et tal, som Mikkel Hoffmann-Rasmussen forventer vil stige.

– Vi har indset, at det giver en meget bedre energi og miljø med både drenge og piger i klubben. Derfor går vi stenhårdt efter at udvikle pigefodbold og på sigt en kvindeafdeling. I april slår vi dørene op igen for ”Pige-raketten”. Og denne gang skal vi have 177 piger til prøvetræning, så håber vi, at mange piger har lyst til at fortsætte. Et fremtidsmål er at have lige så mange piger som drenge i klubtrøjen, samt hold i alle rækker, fastslår han.

For begge bestyrelsesmedlemmer banker fremtiden på døren med alle de udfordringer, det nu engang giver for en breddeklub af Store Heddinges størrelse. Men troen på at strategien nok skal blive vekslet til succes er stor.

– Værdierne i klubben var det første, vi fik på plads, hvor målet er at gå fra at drifte klubben går over til at udvikle klubben. Det er en fantastisk rejse og er hele drivkraften i vores arbejde i dag, fortæller næstformand Jan Nissen.

Han peger på, at udover at starte fødekæden med pigefodbolden, så er etablering af et stærkt fællesskab og fælles ansvar i og for klubben meget vigtig.

– I så lille et lokalsamfund er klubben til daglig i berøring med rigtig mange mennesker og vi har et samfundsansvar til skabe noget liv i byen og skabe et stærkt netværk, hvor dialog og ligeledes integration af flygtninge er vejen frem. Vi gør meget ud af, at alle skal føle sig velkommen i klubben, fastslår Jan Nissen.

Fællesskab

Netop fælleskabet og de frivillige kræfter er en meget vigtig del af klubbens eksistens og hele klubbens DNA. Store Heddinge Boldklub søsatte i starten af 2016 en såkaldt ”Frivillighedsbank”, hvor forældre, venner og andre frivillige uden for grønsværen tilmelder sig for at give en praktisk hånd med. Det er alt fra at passe grillen, sætte bander op, kridte bane op, hente vand under kampene og til at hjælpe med at male klubhus og fixe andre små reparationer. – ”Frivillighedsbanken”, der i dag tæller omkring 115 personer, er en altafgørende opfindelse og initiativ, som gør os i stand til at køre klubben, etablere et stærkt fællesskab og skabe en fælles ånd for hele lokalsamfundet og byen. Når vi gør tingene sammen og får tilrettelagt hjælp, går det meget nemmere, peger Jan Nissen på og formand Mikkel Hoffmann-Rasmussen fortsætter.

– Vi samler alle spillere, ledere, trænere og frivillige to gange om året til ”Store Kampdag”, hvor alle klubbens hold spiller på hjemmebane. Så holder vi fest bagefter. Jeg føler, at det styrker vores fællesskab, og samtidig er vi med til at betale alle de frivillige lidt igen for deres store indsats.

Udvikling

Store Heddinge Boldklub råder i dag over 22 trænere. Og der er stor fokus på at gøre det attraktivt og skabe de bedste rammer og betingelser for trænerne. Bestyrelsen har lavet et set-up for trænerne, hvor trænerkurser og trænerudvikling står øverst på listen.

– Det er vigtigt, at vi som bestyrelse er i konstant dialog med vores trænere og skubber til dem, så de kan udvikle sig trænermæssigt og menneskeligt. Vi vil jo gerne have trænere, der er klædt fagligt på til meget mere end blot at træne og spille til to mål. Vores trænere skal uddanne og udvikle sig, og vi har i den forbindelse et rigtig godt samarbejde med DBU og til vores store naboklub og toptrænercenter i HB Køge, fortæller Mikkel Hoffmann-Rasmussen og Jan Nissen supplerer.

– Vi har jo som lille klub det noget sværere ved at tiltrække spillere, når de kommer op i ung-senior-alderen. Derfor går vi efter at etablere et stærkt felt af trænere, som føler sig motiverede og lige så glade som spillerne for at være i klubben. Her er de frivillige kræfter igen en vigtig nøgle til succes. De hjælper jo trænerne med forskellige småopgaver uden for banen, så den enkelte træner kan rette sit fokus 100 procent på spillerne på banen.

På det sportslige plan satser Store Heddinge Blubklub som nævnt på at skabe både pige-, kvinde- og drengehold i alle rækker. Og på seniorplan er det håbet, at klubbens nuværende herrer førstehold i Serie 3 kan komme en række højere op.

– Bestyrelsen har en plan og kender vejen, og vi er klar til at smøge ærmerne op. Ja, går alt efter planen, så håber vi, at vi kan ramme et medlemstal på 500-600 om tre til fem år, slutter begge formænd optimistisk.

De to figurer for henholdsvis Årets Klub på Sjælland (tv) og for Årets Klub i Danmark (th).
DET SKRIVER DBU OM STORE HEDDINGE BOLDKLUB:

”Venskab, leg, glæde, dialog og udvikling. Det er ikke bare værdier, men leveregler for Store Heddinge Boldklub, som i 2016 besluttede sig for, at der måtte gøres noget i klubben, som oplevede, at det var de samme frivillige, der trak læsset. Arbejdet med frivilligheden førte til en ”frivilligbank”, der i dag tæller mere end 100 frivillige, som troligt dukker op, når der er brug for dem. Det kan for eksempel være, når klubben afholder deres månedlige fællesspisninger. Her prioriterer klubben, at alle har råd til at være med, hvilket kendetegner klubbens samfundsansvar. Klubben gør blandt andet en stor indsats for at bidrage til integrationen af flygtninge i området. Der er således spillere på flere af klubbens hold, der søger asyl i Danmark, og dem har klubben taget varmt imod. Aktiviteterne har også medført medlemstilgang, hvilket illustreres bedst af klubbens pige- og kvindeafdeling, der nu tæller 32 medlemmer – tidligere var der ingen medlemmer.

Winther Sport og Fritid.teamsports.comdbuVerona CupBoldtour og EventSPORTIGAN I HURUP OG THISTEDSportConcept InternationalBusture og sportsrejser i Danmark & resten af EuropaSkaerbaekcentretLæs mere om Formthotics på