Kontingent 2024

Så er det tid til betaling for dit medlemskab af Dansk Træner Union. Kontingentet for 2024 er uændret kr. 525,-. Beløbet skal betales senest 5/2-2024, og betaling kan ske via: MobilePay Butik 285182 eller Arbejdernes Landsbank: Reg.nr. 5350 Konto 0364372 Oplys...

DTU’s Uddannelsesfond i Jylland

Indkaldelse til ekstraordinært medlemsmøde i DTU’s Uddannelsesfond i Jylland søndag d. 26. februar kl. 13.30 i forbindelse med DTU’s generalforsamling på Fjelsted Skov Kro. Dagsorden: Etablering af fuldtallig bestyrelse. Tilmelding til Bent Olsen elbendo@stofanet.dk...

FODBOLDTRÆNER…PAS PÅ

Som juridisk rådgiver for DTUs medlemmer får jeg mange sager på mit bord. De fleste handler om misforståelsen mellem lønnet og udgiftsdækket ansat. Det har været omtalt i tidligere artikel, så her vil jeg holde mig til problemerne, når der ikke foreligger en...

VIGTIGT – KONTINGENT 2022

Alle medlemmer vil snarest modtage en mail fra medlem@dtunet.dk angående betaling af kontingentet for 2022. Kontingentet bliver IKKE trukket via betalingsservice mere, og du skal derfor selv overføre beløbet til os via bankoverførsel. Kontingentet for 2022 bliver...