DTU’s Uddannelsesfond i Jylland

Indkaldelse til ekstraordinært medlemsmøde i DTU’s Uddannelsesfond i Jylland søndag d. 26. februar kl. 13.30 i forbindelse med DTU’s generalforsamling på Fjelsted Skov Kro. Dagsorden: Etablering af fuldtallig bestyrelse. Tilmelding til Bent Olsen elbendo@stofanet.dk...

Kontingent 2023 – Reminder

Så er det tid til betaling for dit medlemskab af Dansk Træner Union. I 2023 har vi afsat en del ressourcer til videooptagelser af øvelser som et vigtigt supplement til vores nuværende øvelser. Kontingentet for 2023 er uændret kr. 525,-. Beløbet er forfalden, og...

FODBOLDTRÆNER…PAS PÅ

Som juridisk rådgiver for DTUs medlemmer får jeg mange sager på mit bord. De fleste handler om misforståelsen mellem lønnet og udgiftsdækket ansat. Det har været omtalt i tidligere artikel, så her vil jeg holde mig til problemerne, når der ikke foreligger en...

VIGTIGT – KONTINGENT 2022

Alle medlemmer vil snarest modtage en mail fra medlem@dtunet.dk angående betaling af kontingentet for 2022. Kontingentet bliver IKKE trukket via betalingsservice mere, og du skal derfor selv overføre beløbet til os via bankoverførsel. Kontingentet for 2022 bliver...