Din Træningspartner

Fra Sundby Thy I.K. og Snedsted G. og I. til F.S. Midtthy

Fra Sundby Thy I.K. og Snedsted G. og I. til F.S. Midtthy

Fra Sundby Thy I.K. og Snedsted G. og I. til F.S. Midtthy

Processen fra samarbejde til sammenslutning er ikke noget, der er blevet presset ned over medlemmerne ovenfra, men derimod noget, der har taget den tid, der skulle til for at få alle med. Fodboldformanden i Snedsted, Jens Jacob Krogsgaard, mener, at det startede for ca. tyve år siden med, at de to klubber begge manglede spillere til at kunne stille ungdomshold. Så enten samarbejde eller ingen tilbud til ungdomsspillere i de to byer, som ligger med fire – fem kilometers afstand ca. midt imellem Thisted mod nord og Hurup mod syd.

Gradvist kom så også børnene med i samarbejdet, hvilket jo også virker som en selvfølge, da skolen i Snedsted er skolen for et stort område i Midtthy, hvortil Sundby også hører. For børnene virker det som en selvfølge, at de kan få lov til at gå til fodbold sammen med alle deres klassekammerater.

Med kom efterhånden også de to seniorafdelinger, nok især fordi begge klubber var nede på at have kun ét seniorhold, hvorfra udsigten til lukning var truende tæt på. I dag har man så to hold, så der er plads til spillere med forskellige ambitioner.

De sidste, der kom med, var oldboys

Først for et eller halvandet år siden blev den sidste låge lukket, da de to oldboys-afdelinger sluttede sig sammen. Ifølge Jens Jacob var det noget af en overvindelse at skulle spille i samme farver som de tidligere modstandere. Men problematikken er alment kendt: Oldboys-spillerne kommer til fodbold på grund af minderne fra fortiden og ofte en speciel kultur, som andre ikke bare kan blive en del af.

Skolen har enorm betydning for sporten, for børnene følger kammeraterne i skolen. Desuden er der et flot fritidstilbud til den trods alt ret begrænsede befolkning i Snedsted. Svømmehal, fysioterapi, idrætshal, minihal, fine fodboldbaner, minikunstbane samt klubfaciliteter. Nu er der så oven i købet lige så meget græsareal i Sundby også.

Ligeværdigt samarbejde

Snedsted kunne som den centrale by med de gode idrætsfaciliteter – som man ser andre steder – bare have lænet sig tilbage og ventet på, at børnene kom i skole og derfra kom i klubben. Man har i stedet indgået et ligeværdigt samarbejde med Sundby, så man træner fx mandag i Snedsted og onsdag i Sundby eller træner skiftevis i lige og ulige uger. Kampene fordeles også lige. Byerne Koldby og Hørdum leverer også børn til Snedsted Skole, men de har deres egen fodboldklub Koldby/Hørdum.

Man har ikke effektiviseret nogen folk væk ved sammenlægningen. Fx havde man fra starten en kampfordeler hvert sted, og først da den ene stoppede, overtog den anden arbejdet begge steder. Man startede med to kasserere, men nu klarer én al kassererarbejdet.

Kulturerne var ens i begge klubber

Begge klubber har i høj grad haft samme kultur med hensyn til værdierne i klubben. Man har ikke skullet give afkald på nogle vigtige principper for at komme med i samarbejdet. Derfor kan det også være svært, hvis en tredje klub kommer en dag og gerne vil være med i F.S. Midtthy. Kommer den klub fx med nogle ambitioner om at komme til at spille en serie højere ved hjælp af udefra kommende spillere eller tidligere egne spillere, som med én gang træning om ugen vil kunne skaffe oprykning, går det helt modsat F.S. Midtthys værdier. Midtthy skal være en klub, hvor alle skal være med til at yde til træning for at kunne nyde at spille kampene.

Forældretrænere bærer en stor del af arbejdet i klubben

Tobias Kvejborg, som er formand for fodboldudvalget i Sundby, fortæller, at man kan tilbyde fodbold op til U15, men så smuldrer det også. De unge skal så mange ting, og man kan i sidste øjeblik melde afbud til kampe, hvilket gør det surt at være træner. Man bygger på, at det er forældre, som er trænere for deres børn, men en stor del af dem er også engageret i sport på andre områder, så megen tid til at tage på kursus eller længere forberedelser til træning er der ikke tid til.

Thisted kommune er klar over klubbernes problemer med at rekruttere trænere blandt de unge og arrangerer derfor weekendkurser for de unge, men effekten er ret lille.

Man bruger den tid, der skal til, så alle er med

Men i Midtthy arbejdes der standhaftigt. Hellere mindre skridt, hvor alle er med, end vidtløftige projekter, hvor nogle falder fra:

Man har med oldboys med i fællesskabet nu fået alle hold med i F.S. Midtthy. Man har fælles kasserer, fælles kampfordeler og fælles kontingent. Man har endelig fået ny hjemmeside samt face book.

Man har planer om hvert år i december i fællesskab at udarbejde en plan og et budget for det kommende år. Man vil også tilknytte bestyrelsesmedlemmerne tættere til trænerne, så 1 person i bestyrelsen bliver kontaktperson til et par trænere.

Man kan udefra set kun glæde sig over den tålmodighed, som de to klubber har haft gennem nu to årtier, inden det endelige mål er nået. Man har beholdt personerne og værdierne fra de gamle klubber og har langsomt arbejdet sig hen mod det gode fællesskab. Men man kan stadig se muligheder for forbedringer, så dem arbejder man hen imod nu.

Skriv et svar